• Mniej odpadów - czyste środowisko

     • 2022-10-26

          Uczniowie klas IV-VIII ZPO w Bieżuniu wzięli udział  w konkursie ekologicznym organizowanym przez Starostę Żuromińskiego Mniej odpadów- czyste środowisko. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska, kształtowanie postaw ekologicznych i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu, inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska - zmniejszania ilości odpadów. Uczniowie mieli za zadanie zaprojektowanie i wykonanie z odpadów torby na zakupy. Do etapu powiatowego komisja szkolna wybrała prace Amelii Jaskulskiej z klasy VIa i Oskara Wrony z klasy Va. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.                                                   

     • Wycieczka klasy VIII B

     • 2022-10-19

         W dniach 19.10 -21.10 2022r wyruszyliśmy całą klasą VIIIb w podróż na południe Polski w ramach programu "Poznaj Polskę". Wycieczka sfinansowana w całości z funduszów programowych i Gminy Bieżuń(20%). Mieliśmy okazję zwiedzać sztolnie kopalni Wieliczka, Zamek Żup Krakowskich. Drugiego dnia wjechaliśmy na Bachledówkę poznając historię tego miejsca związaną z Prymasem Wyszyńskim i Papieżem Janem Pawłem II. Spędzając później cały dzień w dolinie Strążyskiej i urokliwych miejscach samego miasta Zakopane. Trzeciego dnia żegnamy Tatry i ruszamy do Krakowa, a tam atrakcji historycznych co niemiara. Zamek na Wawelu, Sukiennice, Kościół Mariacki z hejnalistą (słyszeliśmy i widzieliśmy :-) i ta niezapomniana atmosfera miasta z tak wielką tradycją i historią. Z wycieczki wracamy z nadzieją, że uda się ruszyć w inne równie atrakcyjne strony naszego kraju, o czym na pewno powiadomimy. Dziękujemy wychowawcy p. Markowi Cimochowskiemu i p. Piotrowi Czajkowskiemu za organizację wycieczki i opieką nad nami.

     • DZIEŃ NAUCZYCIELA

     • 2022-10-13

           Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.      

        Właśnie z tej okazji 13 października 2022 roku w naszej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie dziękowali nauczycielom za trud, jaki wkładają w ich edukację. 

      Mottem uroczystości było hasło: „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…”  

       W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli  zaproszeni goście : emerytowani nauczyciele, p. Andrzej Szymański – Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, p. Nina Pachniewska – Inspektor Oświaty, p. Małgorzata Kraśniewska – Dyrektor MGOK w Bieżuniu, p.  Jerzy Piotrowski – Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz przedstawiciele Rady Rodziców   

       Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Pawłowska , która serdecznie powitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli,  wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów , oddając im głos. 

        Artyści – uczniowie z klasy VI b, VIII a i c - w zaprezentowanym programie artystycznym słowem , wierszem i  piosenką   wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Do życzeń dołączyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz harcerze i zuchy, wyrażając wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce okazywane podczas pracy z dziećmi 

        Radosne dźwięki muzyki i słowa pełne mocy stworzyły wyjątkową i miłą  atmosferę. 

        Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły słodkich upominków oraz  nagród  Burmistrza i Dyrektora   wyróżnionym  nauczycielom   Życzenia popłynęły również od Rady Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą, która przekazała piękny bukiet kwiatów na ręce Pani Dyrektor.  

           Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierował w stronę grona pedagogicznego p. Andrzej Szymański,, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. 

         Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 

         Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 

     • CZYTAMY Z SERCEM

     • 2022-10-10

         W ramach promocji czytelnictwa nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej, pt." Czytamy z sercem". To inicjatywa, łącząca obchody dwóch świąt, które przypadają 29 września- Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, ale również pogłębianie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania serca oraz propagowanie zdrowego stylu życia.  

      W naszej bibliotece mieliśmy przyjemność gościć grupy przedszkolne oraz klasy 1-3. Wśród wielu propozycji znalazły się: głośne czytanie książek, scenki profilaktyczne, rozmowy na temat dbania o nasze zdrowie.  

      Starsi uczniowie czytali młodszym kolegom podczas lekcji. W tych dniach wszyscy na chwilę zatrzymaliśmy się, aby wsłuchać się w rytm naszych serc. Za rok na pewno znów będziemy częścią tej pięknej akcji. 

     • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZPO w Bieżuniu

     • 7 października 2022r. w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu został zorganizowany XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

        Akcja miała zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie podstawowych działań matematycznych. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Komisje uczniowskie egzaminowały uczniów klas III-VIII szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe.

        Egzaminatorzy odwiedzili bieżuńskie instytucje - Urząd Miasta i Gminy, Posterunek Policji, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Przepytywani byli między innymi: pan Burmistrz Andrzej Szymański, pani Dyrektor biblioteki Małgorzata Kraśniewska, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, nauczyciele i pracownicyZPO oraz mieszkańcy Bieżunia.

        Każda osoba, która pomyślnie zdała egzamin otrzymała certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Koordynatorami tej akcji były nauczycielki matematyki Maria Domeradzka i Ewa Grabowska.

     • WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • 2022-09-28

          28 września 2022 r.  w naszej szkole wśród uczniów klas IV- VIII zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. 

      Wybory poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci przedstawili swoje pomysły i propozycje na plakatach wyborczych umieszczonych na szkolnych korytarzach. 

      Na specjalnie wydrukowanych kartach każdy uczeń mógł oddać jeden głos na kandydata do Zarządu jak i na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

      Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborczą, którą tworzyła 5 osobowa grupa uczennic z klasy VIII, wyłoniono nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023: 

      Przewodnicząca  -  Anna Dobrosielska - klasa VIII c

      Zastępca -  Sandra Szulecka- klasa VIII a 

      Członek Zarządu -  Amelia Jaskulska klasa VI a 

       

      Nowo wybranym władzom SU serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej. 

      Opiekunami SU zostali: p. Ewelina Dylągowska , p. Sławomir Kosin i p .Grzegorz Budzich  

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • 2022-09-16

             W dniu 16 września uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bieżuniu przyłączyli się do akcji „ Sprzątanie świata- Polska 2022- Wszystkie śmieci są nasze” zgodnie ze słowami Wojciecha Młynarskiego „ Posprzątajmy Polskę wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci , z tych jutrzejszych też.”  

      Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki ruszyli do pracy. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. 

      Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość  otoczenia. 

           Jesteśmy bardzo wdzięczni Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń i Zakładom Komunalnym w Bieżuniu  oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji i wzięły udział w tegorocznej akcji  „ Sprzątanie świata- Polska 2022” 

                                                                                                                                       SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!